Vastaa kyselyyn ja saat arvion miten työelämän mentaaliset taidot vaikuttavat yrityksen kassavirtaan


Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Analysoimme vastauksesi.

Saat tuloksen välittömästi.

Otamme yhteyttä sinuun sähköpostilla tai puhelimitse.


kassavirta ja pehmeät arvot

Työelämässä vaaditaan mentaalista vahvuutta ja pehmeitä arvoja. Useat tutkimukset osoittavat että nykypäivän työyhteisössä on pehmeillä arvoilla suuri merkitys työn tuottavuuteen, kassavirtaan ja taloudelliseen tulokseen. Kartoituksessa on 22 pehmeää arvoa, jotka vaikuttavat välittömästi tai välillisesti suoraan kassavirtaan. Mentaaliset taidot ovat taitoja, joita voi harjoituttaa samalla tavalla kuin työelämän muita taitoja. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain 5 minuuttia. 

Kassavirta ja pehmeät arvot

KYSYMYKSET

1. On tärkeää että työntekijällä on hyvä itseluottamus

2. On tärkeää että työntekijällä on hyvä taito antaa palautetta

3. On tärkeää että henkilöstöllä on hyvä yhteishenki

4. On tärkeää että tiimi toimii hyvin yhteen ja on yhteistökykyinen

5. On tärkeää että henkilöstöllä on hyvä asenne

6. On tärkeää että henkilöstö on motivoitunut

7. On tärkeää että henkilöstö on innostunut työstään

8. On tärkeää että työntekijä on henkilökohtaisesti motivoitunut työssään ja kokee sen merkitykselliseksi

9. On tärkeää että henkilöstö auttaa toinen toisiaan

10. On tärkeää että henkilöstö on joustava

11. On tärkeää että on luottamuksellinen ilmapiiri

12. On tärkeää että henkilöstö toimii rohkeasti

13. On tärkeää että henkilöstöllä on hyvät vuorovaikutustaidot

14. On tärkeää että henkilöstö on palvelualtis

15. On tärkeää että henkilöstö uskaltaa sanoa kun jokin asia ei toimi

16. On tärkeää että henkilöstö tukee tekemisellään yrityksen brändiä

17. On tärkeää että henkilöstö on itseohjautuvaa

18. On tärkeää että työntekijä kokee että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä

19. On tärkeää että yrityksellä ja sen työntekijöillä on selkeä yhteinen tavoite ja ymmärrys päämäärästä

20. On tärkeää että työntekijöillä on halu kehittyä omassa työssään

21. On tärkeää että henkilöstö toimii omilla vahvuuksilla

22. On tärkeää että henkilöstö työskentelee virkeänä ja palautuu työn kuormituksesta

Yhteystiedot