Vastaa kyselyyn ja saat arvion organisaatiosi ilmapiiristä


Täytä yhteystietosi palautetta varten

Vastaa alla oleviin kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti

Analysoimme vastauksesi

Saat palautteen vastauksistasi omaan sähköpostiisi


organisaation ilmapiiri

Työyhteisön ilmapiiri ja mentaaliset taidot ovat työyhteisön hyvinvoinnin, tuottavuuden sekä kassavirran kannalta oleellisia. Työelämässä vaaditaan mentaalista vahvuutta. Työntekijä voi olla vahva jollain mentaalisella osa-alueella, mutta vastaavasti heikko toisella. Ensimmäinen askel on tunnistaa vahvuudet ja haasteet. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin. Kysely on jaettu useaan osioon, jotka edustavat aina yhtä mentaalisten taitojen osa-aluetta. Mentaaliset taidot ovat taitoja, joita voi harjoituttaa samalla tavalla kuin työelämän muita taitoja. Kysely on suuntaa antava. Se on suunniteltu keskustelujen pohjaksi ja työyhteisön vahvuuksien ja haasteiden tunnistamiseksi. Tarvittaessa ole yhteydessä mentaalivalmentajaan, joka voi yhdessä kanssasi kehittää työelämän mentaalisia taitoja ja näin kohentaa työyhteisön ilmapiiriä. Kysely on suunnattu johtajille, esimiehille ja HR-henkilöstölle työilmapiirin kartoittamiseen.

Organisaation ilmapiiri

KYSYMYKSET

1. Työntekijöiden on vaikea jakaa tietoa muiden kanssa

2. Kaikki ottavat vastuuta ja luottavat myös muiden ammattitaitoon.

3. Työntekijät keskustelevat asioista niiden kanssa, joita asia koskee ja tarkistavat, että kaikki ovat ymmärtäneet asian oikein

4. Koko henkilöstö pyrkii aktiivisesti parantamaan ja ylläpitämään hyvää yhteishenkeä

5. Henkilöstö saa työssään toteuttaa vahvuuksiaan

6. Työntekijät nauttivat työstään ja kokevat sen merkitykselliseksi

7. Työntekijät tekevät työnsä hyvällä asenteella

8. Työpaikalla on ahdistava ilmapiiri

9. Henkilöstön on helppo tulla toimeen työyhteisön muiden jäsenten kanssa

10. Henkilöstö antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavalla tavalla

11. Välillä henkilöstön sisällä on väärinymmärryksiä ja tieto ei kulje

12. Työntekijät osaavat kuunnella muita ja ottaa huomioon muidenkin mielipiteet

13. Henkilöstö on itseohjautuvaa ja pyrkivät vaikuttamaan työtään koskeviin päätöksiin

14. Henkilöstöllä on selkeä ymmärrys työnsä tavoitteesta ja merkityksestä kokonaisuuden kannalta

15. Työntekijät saavat toteuttaa työtään omalla tavallaan ja kantavat siitä vastuun

16. Tuntuu, että työntekijät hallitsevat työnsä hyvin

17. Työntekijät luottavat omaan ammattitaitoonsa

18. Työntekijät menettävät luottamuksen itseensä, jos tulee vastoinkäymisiä

19. Työntekijät pystyvät tekemään päätöksiä sekä työskentelemään itsenäisesti ja varmasti haastavissakin tilanteissa

20. Työntekijöiden on vaikea pyytää apua, vaikka sitä tarvitsisivatkin

21. Henkilöstö pystyy kohtaamaan työelämän haasteita joustavasti

22. Työntekijät kokevat pitkittynyttä stressiä, joka vaikuttaa sekä mieleen että kehoon

23. Haasteellisissa tilanteissa ja paineen alla henkilöstö menettää hallinnan tunteen

24. Muutokset pelottavat työntekijöitä ja tekevät heistä epävarmoja

25. Tiukassa tilanteessa henkilöstön on vaikea kommunikoida toistensa kanssa rakentavasti

26. Työntekijät pyrkivät tekemään itseään helposti lähestyttäväksi

27. Jotkut vetäytyvät työyhteisötilanteissa taka-alalle eivätkä kerro mielipidettään

28. Työntekijöiden kehonkieli ja käyttäytyminen on joskus ristiriidassa keskenään

29. Työntekijät pelkäävät tehdä virheitä

30. Kun henkilöstö kokee vastoinkäymisiä, he ajattelevat negatiivisesti ja heidän on vaikea jatkaa eteenpäin

31. Henkilöstö ja esimies kantavat vastuun tekemistään virheistä

32. Työntekijät keskittyvät olennaiseen vaikka olisi vastoinkäymisiä

33. Henkilöstö ehtii palautua hyvin työstä työpäivien välillä

34. Työntekijät tekevät töitä myös vapaa-ajalla

35. Työntekijät ovat usein väsyneen oloisia

36. Työntekijät tulevat virkeinä töihin ja hyvällä tuulella

YHTEYSTIEDOT